Darker Grotesque là bộ mặt chữ không chân đương đại được thiết kế bởi Gabriel Lam (Gia Lâm Bảo) và được truyền cảm hứng từ phong trào thiết kế chữ post-modern và brutalism. Cả bộ chữ bao gồm 14 kiểu, 7 loại trọng lượng khác nhau kèm theo phiên bản nghiêng.

Đây là một thiết kế mặt chữ Việt Nam được thiết kế bởi một người Việt Nam.